Информације од јавног значаја

Чланови надзорног одбора:

Председник надзорног одбора:

Горан Петровић дипл. екон.

Рођен је 26.04.1965. године у Врању. У периоду од 2004. до 2008. године био је одборник локалног парламента града Врања. Након тога, у периоду од 2008. до 2012. године био је генерални директор ЈП „Нови Дом“, председник Скупштине „Завода за пољопривреду“ и председник школског одбора ОШ „1. Мај“ у селу Вртогош. Тренутно је запослен у ЈП „Нови Дом“ Врање.

Чланови:

  1. Стојан Илић дипл. правник               

Рођен је 18.11.1964. године у Врању. Дипломирани правник је од 1988. године. Бави се адвокатуром од октобра 1992. године. Члан је надзорног одбора ЈП "Водовод" Врање.

      2. Ђорђевић Божидар дипл. инж. маш.

Рођен је 17.06.1952. године у Врању. По занимању је дипломирани машински инжењер. У ЈП „Водовод“ Врање је запослен од 1987. Године најпре као руководилац фабрике воде а затим као технички директор. У периоду од 2004. до 2007. године био је генерални директор ЈП “Водовод” Врање, где је и тренутно запослен на пословима заменика генералног директора.

org sema

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93