ЈП "Водовод" Врање

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   422-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  info@vodovodvranje.rs

РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА


директор Горан Ђорђевић дипл. екон.

e-mail goran.djordjevic@vodovodvranje.rs

извршни директор Божидар Ђорђевић  дипл. инж. маш.

е-mail bozidar.djordjevic@vodovodvranje.rs

директор сектора за техничке послове Горан Петровић дипл. инж. грађ.

e-mail goran.petrovic@vodovodvranje.rs

директор сектора за комерцијално-планске послове Душан Ђорђевић дипл. екон.

e-mail dusan.djordjevic@vodovodvranje.rs

руководилац рачуноводства, финансијске оперативе и наплате

дипл. екон. Наташа Трајковић

e-mail natasa.trajkovic@vodovodvranje.rs 


Руководилац постројења  за прераду воде

дипл. инж. електр. Братислав Стојковић

e-mail bratislav.stojkovic@vodovodvranje.rs

шеф службе на водозахвату ”Првонек”

дипл. инж. грађ. Живојин Митровић

e-mail zivojin.mitrovic@vodovodvranje.rs

руководилац службе грађевинске оперативе

дипл. инж. грађ. Горан Младеновић

e-mail gradjevinskaoperativa@vodovodvranje.rs

руководилац службе дистрибуције воде и одржавања мрежа

Нинослав Новковић

e-mail odrzavanjeninko@gmail.com

 

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93