Историја предузећа

Народни одбор Општине Врање је 14. октобра 1956.године донео одлуку о оснивању ''Предузећа за изградњу спољњег и унутрашњег водовода и канализације'', као привредне организације локалног карактера. Под тадашњим називом ''Предузеће за водовод и канализацију'' почело је да функционише  1. јануара 1957.године.

Опширније...

О нама

Поред бране ''Првонек'', витални део система Ј.П. ''Водовод'' Врање је и постројење за пречишћавање сирове воде, чија изградња је почела 1986. године а 1988. године фабрика је пуштена у рад. У новијем периоду, у току 2011. године, урађен је главни пројекат и одпочели су радови на изградњи Мини хидро-електране ''Првонек'', која је свечано пуштена у рад 25. априла 2012. Године, а инвеститор МХЕ ''Првонек'' је Електропривреда Србије.

Опширније...

Мисија и визија ЈП Водовод Врање

Овај део представља мисију и визију предузећа, које ће служити као основне изјаве предвиђеног будућег развоја и учинка како је касније детаљно објашњено.

Ј.П: “Водовод” - Врање Мисија:

Опширније...

Организациона структура ЈП "ВОДОВОД" Врање

Водовод послује као јединствена целина. Актом генералног директора Водовода уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

Статутом, општим и другим актима Водовода, ближе се уређује унутрашња организација Водовода, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Водовода у складу са законом.

Опширније...

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93