Програм водоснабдевања и кaнализације у општинама средње величине у Србији, програм II, фаза 2

ЈП „Водовод“-Врање је 26.4.2012. године потписник „Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW банке намењених реализацији „Програм водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији“. Ово је други програм водоснабдевања за општине средње величине који финансира Влада Немачке преко КFW банке. Имплементација Програма II почела је јуна 2010. године, а планирано је да се заврши 2016. године. Опширније...

Брана Првонек

1 УВОД

1.1 Oпште о брани „Првонек“ – значај, намена, објекти

Брана „Првонек“ се налази на Бањској реци, десној притоци Јужне Мораве. Преградно место се налази око 9 km од ушћа у Јужну Мораву, на локалитету села Првонек. 

Опширније...

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93